Nồi cơm điện

Nồi cơm điện BESUTO
Nồi cơm điện Jiplai 1,8L